7. számú program:

A dám- és erdőgazdálkodás összhangja a Dél-Kiskunsági Erdészet Kelebiai Vadászterületén

Maximális létszám: 90 fő

 Útvonal: autóbusszal Jakabszállás – Kisszállás (55-ős főút 47. kilométer), Balotaszállás – Jakabszállás (160 km), lovasfogattal (8,5 km) és gyalogosan (1,5 km).

 A program a KEFAG Zrt. Dél-Kiskunsági Erdészeténél, Kisszállás és Jánostelek erdészkerületekben kerül lebonyolításra. Célunk bemutatni az itteni homoki erdők és a bennük élő kb. 800 db dám egymásra hatását. A terepi bejárást lovasfogattal (összesen kb. 8,5 km) és kisebb erdei sétával (kb. 1,5 km) teljesítjük a Duna-Tisza közi homokhát legdélebbi, jellegzetes homokvidékén, Kisszállás és Balotaszállás községek határában.

Utunk során megnézzük a Jánosteleki Kilátót, amely a tengerszint felett 137 m-re kiemelkedő buckatetőn létesült 17 m magas építmény. A kilátó panorámaszintjéről rálátunk a környező NATURA 2000 területekre is. A magasból megcsodálható a látóhatárt övező erdőterületek sokfélesége, az ültetvényerdők, a természetes homoki gyepek és galagonyás nyarasok ökológiai változatossága. A kilátónál kisebb trófeabemutató keretén belül megismerhető lesz a kiváló vadászati értékű helyi dámállomány gazdálkodásának története, annak eredményei, és a homoki vadgazdálkodás nehézségei.

A kilátótól tovább haladva a homokháti erdőgazdálkodás jellegzetes erdőfelújítási módszereivel létesített erdőket láthatjuk majd, az azokon található változatos célállományokkal együtt.

Kb. 3,5 kilométernyi lovaskocsis út után ismét megállót tartunk a vadászterület egyik legnagyobb „barcogó erdejének” közelében, ahol a helyi vadgazdálkodás napi gyakorlatába tekinthetünk be. Láthatjuk működés közben az Alföld vízhiányos vadászterületein szükséges vízpótlás berendezését, a napelemes itatókutat, az erdőre nehezedő vadnyomás mérséklését segítő legelőterületet, az úgynevezett zárt vadföldeket is itt nézzük meg.

Visszaszállva a lovaskocsikra újabb 3 km erdei út megtétele után a Balotaszállás – Öttömös közötti közútnál felszállunk az autóbuszokra és azokkal térünk vissza Jakabszállásra.

Egy rekord dámbika elejtésének története: https://www.youtube.com/watch?v=ZmiQMfjCrH4