Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Résztvevők!

A Kárpát-medencei magyar erdészek közössége, és az Országos Erdészeti Egyesület nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik részvételükkel megtisztelték Egyesületünk 147. Vándorgyűlését! A székelyföldi találkozó méltó emléket állított Egyesületünk 150 éve tartó tevékenységének, és a Kárpát-medencében a közjót szolgáló erdész elődeinknek.

Köszönöm a helybélieknek, hogy befogadtak, és hozzánk csatlakozva részt vettek szakmánk e közös ünnepében!

Bedő Albert egyik, 1878-ban leírt alapvetése egy latin példabeszéd, mely a saját szakunkra nézve is örök igazságot tartalmaz:

 „Összetartás által kis dolgok naggyá lesznek, és megfordítva, a legnagyobbak is megsemmisülnek.”

Bedő Albert személye a Kárpát-medencét összefogó kapocs történelmi korok és emberek, törekvések, érdekek és szervezetek között. Jubileumi vándorgyűlésünk ezt az összetartozást fejezi ki, ami jelentsen mindannyiunk számára biztos alapot a Kárpát-medencei erdők jövőjének szolgálatában.

Köszönöm, hogy együtt lehettünk!

A közös emlékezést szolgálják a honlapjaink kapcsolódó híranyagai, képgalériái és a vándorgyűlésről készült videófelvételek, amelyek mind megtalálhatóak az erdélyi vándorgyűlés tematikus weblapján és egyesületünk központi honlapján.

Budapest, 2016. június 27.

Zambó Péter elnök

Folyamatosan frissülő tartalmak:beszédek, kitüntetettek, háttéranyagok
 
"Köszönöm, hogy ismerik az erdő védelmének és használatának bölcs egyensúlyát!"
 
A hazai szakmáknak Kárpát-medencei keretben kell szerveződni
 
Az OEE a magyar vidék felemelkedéséért dolgozik
 
Az Erdélyi Magyar Televízió hírösszefoglaló videója
 
 
 
 
 

Tisztelt Kárpát-medencei Erdész Kollégák!

Kedves Vendégeink!

Tisztelettel hívom Önöket az Országos Erdészeti Egyesület 147. Vándorgyűlésére, melyet 2016. június 22-25. között az Egyesület alapításának 150 éves jubileuma alkalmából az erdélyi Sepsikőröspatak-Kálnok-Tusnádfürdőn rendezünk.

Az ünnepi program során felkeressük egyik alapítónk, Egyesületünk első titkára, majd tiszteletbeli elnöke, dr. Bedő Albert egykori országos főerdőmester és államtitkár nyughelyét a kálnoki unitárius temetőben.

A fenntartható erdőgazdálkodás helyi gyakorlatára és a térségbeli kulturális örökségre koncentráló terepi programok Háromszék, Erdővidék, Brassó és Csíkszereda környékének szakmai és kulturális látnivalóit mutatják be.

A Vándorgyűlés külön érdekessége, hogy érinti a 118 évvel korábban, 1898-ban ugyanezen térségben, Sepsiszentgyörgy központtal szervezett 32. Vándorgyűlés egykori helyszíneit.

A jubileumi emlékév kiemelt eseményére várjuk a magyarországi és a Kárpát-medencei szakemberek jelentkezését, hogy közösen ünnepelhessük a magyar erdészet másfél évszázadát, és együtt teremtsünk alapot a jövő közjót szolgáló erdészeti tevékenységéhez.

Minden kollégát szeretettel várunk Erdélyben!

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Zambó Péter, elnök

Országos Erdészeti Egyesület